viernes, 26 de febrero de 2010

¿Se atreverá nuestro Ayuntamiento a injerirse en las decisiones de otro Ayuntamiento?Lo único que me preocupa realmente del escrito que os pongo a continuación es:


Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) en el nostre municipi, ni Ascó, ni enlloc de Catalunya.
Más que nada porque dejarán abierta la puerta a injerencias de otros municipios en las decisiones de Flix.


Moció de rebuig a la possible instal·lació d’un“Almacén Temporal Centralizado” (ATC) en el nostre municipi.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels residus radiactius d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles, fos gestionat a través d’un Almacén Temporal Centralitzado (ATC),

Atès que, des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en municipis amb centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions,

Atès que el projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), entre d’altres organismes i institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de l’emplaçament de l’ATC,

Atés que des d’ENRESA, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, ha de desenvolupar els criteris necessaris per la instal·lació a l’Estat espanyol de l’ATC, i que és qui en un futur gestionarà aquesta instal·lació,

Atès que s’ha creat una comissió interministerial per a establir els criteris que ha de complir l’emplaçament de l’ATC, i per tramitar les sol·licituds per acollir el futur ATC entre els possibles interessats,

Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament ser receptor de l’ATC,

Atès que ENRESA ha reiterat que l’ATC no es podrà imposar a ningú,

Atès que el Govern de l’Estat i el propi President del Govern ha condicionat la instal·lació de l’ATC a que hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,

Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en fase de desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos potencials dels residus radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.

Atès que aquests residus  d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen una amenaça per la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del món, i per tant amb una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple del territori que l’aculli, així com d’un ampli territori al seu voltant,
Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de milers d’anys, que fa que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó per la de generacions futures del territori que l’aculli,
Atès que ningú pot condicionar, d’aquesta manera tant crítica, el nostre futur i el dels nostres descendents a tant llarg termini,Atès que 62 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i 7 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja han manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, aprovant aquesta mateixa moció,Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució de total rebuig a la instal·lació d’un ATC a les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya,

El ple de l’Ajuntament de ...............................................................................................


ACORDA:


  1. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) en el nostre municipi, ni Ascó, ni enlloc de Catalunya.  2. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio de l’Estat espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupación de Municipios en Areas con Centrales Nucleares (AMAC), Comissió Interministerial Emplazamiento ATC, als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp, i Baix Ebre, i a tots els Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre. Així com al GEPEC - Ecologistes de Catalunya (qui recull totes les mocions aprovades)

Signat.-Lloc i data

No hay comentarios:

¿Qué importa si el gato es blanco o negro, con tal de que cace ratones?

¿Cómo se pronuncia Flix?


"No et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu" Vicent Andrés Estellés